Chợt

lang thang này ta chợt nhớ chợt quên chợt trâm ngâm, chợt gượng cười, chợt nói chợt ngân nga, lại chợt thấy mình nông nổi chợt lỡ làng, chợt ta khóc trong đêm tháng với ngày cho cuộc sống nhiều thêm những vết xước thời gian chợt phai, chợt xót yêu thương phôi pha chợt […]

Read More →