Buồn

buồn rơi xuống phố thênh thang nhẹ nhàng như chiếc lá khô lăn lách tách khoảng trống trong lòng ta buồn chẳng lấp hết hình như còn lại một điều bỏ quên

Read More →