Cho một ngày tuyết rơi

Có tuyết rơi ở đâu đó trên đời nơi ấy chắc đẹp vì những người bên nhau đang thấy mình hạnh phúc lạnh đâu phải bởi ngoài hiên có tuyết khi cánh cửa đã đóng kín mà vẫn thấy gió trong lòng gào thét mùa đông đang tạc nỗi đơn côi những cành lá còn […]

Read More →