Bình thường

Tôi yêu đất yêu người Yêu từ cánh cò, yêu gót chân trâu Yêu ánh mắt em Mèo, em Thái Yêu tiếng trẻ trâu lảnh lót khắp cánh đồng Tôi sinh ra trên đất đồng bằng Đã quen tanh tách cào cào, ngọt ngào hương lúa Quen cái ôm sít ngón chân này đất đen, […]

Read More →