Cảm tình

Nga dẫn quân vào Ukraina và không gian mạng nổ ra cuộc tranh luận ai tốt, ai xấu, ai đúng, ai sai. Trong chính trị thì việc đúng sai là tương đối tùy vào góc nhìn của mỗi người, vì mọi quốc gia đều hành động vì lợi ích của mình. Có một vài quốc […]

Read More →