Đau đầu vì đặt tên

Đặt tên luôn là vấn đề tốn nhiều thời gian cũng như nước bọt của dân lập trình. Đôi khi tìm kiếm được một tên tốt cũng khiến chúng ta vui vẻ và thỏa mãn cả ngày. Làm nghề đủ lâu thì mọi người đều hiểu rằng trong lập trình, việc đọc code chiếm phần […]

Read More →