Nhớ Hà Nội

Hà Nội lạnh rồi phải không em Anh ở trong này thương mùa hoa cúc Nắng trải trắng đường mà lòng thao thức Gió rét chợt về em có kịp quàng khăn Hà Nội lạnh rồi phải không em Bách Khoa hẳn bây giờ đẹp lắm Con đường mình đi những ngày hiu hắt nắng […]

Read More →