Hành trình của thiết kế phần mềm

https://viblo.asia/p/hanh-trinh-cua-thiet-ke-phan-mem-r1QLxBAd4Aw Trong dự án tôi tham gia trước đây, sau khi tôi đề xuất ứng dụng mô hình n-tiers thay thế cấu trúc cũ, cậu em đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng “Dùng n-tiers thì mình được lợi gì anh?”. Câu hỏi này thực sự làm tôi bối rối vì không biết nên trả lời […]

Read More →